کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

کامپوزیت خلفی کوربیلداپ GC - everX

کامپوزیت خلفی کوربیلداپ GC - everX

فروش کامپوزیت خلفی GC - everX ساخت ژاپن - everX Posterior, Light-Cured Composite Restorative


   

محتوی بسته: 15 عدد یونی تیپ

0.25 گرمی

یونیورسال شید

   

 


شرکتGC
کشورژاپن
کاربردترمیم مستقیم
نوعخلفی
نوع پلیمریزاسیونلایت کیور

Fiber reinforced Composite For Dentine Replacement
کامپوزیت تقویت شده با فایبر، جهت بازسازی عاج دندان تخریب شده، به روش Bulk Technique

  

کاربرد:

  • ساختن کور بیلداپ
  • بازسازی دندان های اندو شده
  • بازسازی دندان هایی که فقط با اینله و آنله قابل درمان هستند.
  • جایگزین ترمیم های آمالگام وسیع به ویژه در مواردی که احتمال ترک و شکستگی کاسپ وجود دارد.
  • بازسازی دندان های به شدت تخریب شده (بیشتر از سه سطح، کاسپ شکسته، حفرات عمیق کلاس I و II)
  • قابل استفاده به روش Bulk Technique: کیور کردن لایه های ۴ الی ۵ میلی متری کامپوزیت در یک مرحله

   

ویژگی ها و کاربرد کامپوزیت خلفی گرادیا دایرکت:

  • تنها کامپوزیت تقویت شده با قطعات بسیار کوچک فایبر، به منظور افزایش استحکام، دوام، ترمیم و جلوگیری از ایجاد ترک و شکسته شدن ترمیم های کامپوزیتی

     

مدت زمان لازم برای کیورینگ: 10 الی 20 ثانیه

  


قیمت تقریبی کامپوزیت خلفی کوربیلداپ GC - everX

195,000 تومان